King Naresuan 5 พระ นเรศวร ภาค 5 เต็ม เรื่อง HD

พระ นเรศวร ภาค 5 เต็ม เรื่อง HD

King Naresuan 5 พระ นเรศวร ภาค 5 เต็ม เรื่อง HD, King Naresuan 5 ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 ยุทธหัตถี, ในปีพ.ศ. 2129 พระเจ้านันทบุเรงทรงแค้นเคืองที่ต้องปราชัยต่อสมเด็จพระนเรศฯอย่างย่อยยับ ทั้งต้องเสียไพร่พลและพระสิริโฉม จึงระบายความแค้นนั้นไปที่องค์พระสุพรรณกัลยา เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระราชบิดาทราบความก็ให้โทมนัสด้วยสำนึกว่าชะตากรรมของพระราชธิดาและแผ่นดินอยุธยาที่ถูกกระทำการย่ำยีก็ด้วยเพราะพระองค์ทรงแปรพักตร์ไปเข้าข้างศัตรู จนตรอมพระทัยเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศฯจึงเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติครองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากพระราชบิดา ข่าวการผลัดแผ่นดินของอยุธยารู้ไปถึงพระเจ้านันทบุเรง King Naresuan 5 พระ นเรศวร ภาค 5 เต็ม เรื่อง HD พระองค์สำคัญว่าราชอาณาจักรสยามจะไม่เป็นปกติสุขเป็นช่องชวนชิงเชิง จึงโปรดให้มังสามเกียดอุปราชเจ้าวังหน้ากรีฑาทัพไปตีกรุงศรีอยุธยาอีกคำรบ ข้างสมเด็จพระนเรศฯทรงโปรดให้พระราชมนูแต่งพลเป็นทัพหน้าขึ้นไปดูกำลังข้าศึกถึงหนองสาหร่าย ทัพหน้าพระราชมนูปะทะเข้ากับทัพพม่าถึงขั้นตะลุมบอน แต่กำลังข้างพระราชมนูน้อยกว่าจึงแตกพ่ายถอยลงมาเป็นอลหม่าน สมเด็จพระนเรศฯทราบความจึงออกอุบายให้ทัพข้าศึกไล่เตลิดลงมาจนเสียกระบวนแล้วจึงทรงนำกำลังออกยอทัพข้าศึก ครั้งนั้นช้างทรงของสมเด็จพระนเรศฯ นามเจ้าพระยาไชยานุภาพ และช้างทรงของสมเด็จพระเอกาทศรถคือเจ้าพระยาปราบไตรจักรต่างตกน้ำมัน วิ่งร่าเบกพลฝ่าเข้าไปในทัพพม่ารามัญกลางวงล้อมข้าศึกและหยุดอยู่หน้าช้างพระมหาอุปราชา สมเด็จพระนเรศฯ จึงประกาศท้าพระมหาอุปราชแห่งหงสาให้ออกกระทำยุทธหัตถีเป็นพระเกียรติยศแก่แผ่นดิน ด้วยขัตติยมานะพระมหาอุปราชาก็ไสพระคชาธารออกทำคชยุทธด้วยสมเด็จพระนเรศฯ ขณะที่มังจาปะโร พระพี่เลี้ยงองค์สมเด็จพระมหาอุปราชได้ออกทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระเอกาทศรถสัประยุทธ์กันเป็นสองคู่ …

Read More »

10 Signs That Your Relationship is Over

10 Signs That Your Relationship is Over

10 Signs That Your Relationship is Over, It will generally be troublesome to identify the signs that your relationship would possibly in truth be over. perhaps you’re too love obsessed to even ponder the top of your relationship or even you discover yourself in a very spiral of denial and …

Read More »

5 Signs You’ve Found Your Twin Flame

5 Signs You’ve Found Your Twin Flame

5 Signs You’ve Found Your Twin Flame, Unlike soul mates, your twin flame is somebody that mirrors you. They perceive you even once you are acting utterly insane and for those that happen to air a religious journey, the likelihood is you’re progressing to meet them somewhere on the manner. …

Read More »

10 Signs a lady Likes You

10 Signs a lady Likes You

10 Signs a lady Likes You, You know however the recent language goes: Men are from Mars and girls are from Venus. Since the sexes are just about the entire opposites, it’s honest to mention once it involves finding a partner it is a bit difficult. Mixed signals, confusing messages, …

Read More »

8 visual communication Signs a bloke Likes You

8 visual communication Signs a bloke Likes You

8 visual communication Signs a bloke Likes You, During the first stages of a relationship you discover yourself finding out signs that your potential partner likes you. each laugh, hand hold and text is heavily scrutinized and plenty of the time it’s ladies World Health Organization realize it tough to …

Read More »

8 Signs you may Be Pregnant

8 Signs you may Be Pregnant

8 Signs you may Be Pregnant, Whether it’s a joyous occasion or one that in real time causes you to feel stressed, checking out your pregnant could be a large milestone in any woman’s life. Some ladies say that they knew instantly that they’d formed a baby, others area unit …

Read More »

6 Signs you may get in Labor before long

6 Signs you may get in Labor before long

6 Signs you may get in Labor before long, You’ve simply endured months of feeling uncomfortable, unhealthy and usually simply exhausted therefore it’s utterly traditional to need to travel into labor as before long as doable. in fact, once your water breaks it’s a positive sign you’re likely to be …

Read More »

10 Signs You accustomed Be a Dancer

10 Signs You accustomed Be a Dancer

10 Signs You accustomed Be a Dancer, Whether you were a contest grade jazz dancer or a souvenir winning ballet dancer, if you accustomed dance there square measure some tell-tale signs that most likely solely another dancer would notice. there have been positively lots of downsides to your passion (like …

Read More »

5 Signs You’re Having Twins

5 Signs You’re Having Twins

5 Signs You’re Having Twins, For most ladies, the actual fact that they’re pregnant within the 1st place is joyous. Then the inevitable happens, the questioning whether or not or not you’re having a boy, lady or perhaps twins. whereas plenty of moms to be can merely wait till they’re …

Read More »

5 Signs you may Have Parasites

5 Signs you may Have Parasites

5 Signs you may Have Parasites, The thought of getting a parasite in your body will be terribly disturbing! however, it happens to several folks. there’s treatment offered for parasitic infections which will free your body of those nasty things, thus don’t worry too much! There are several signs that …

Read More »